Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
w 2021 r. - październik
16.11.2021 więcej
Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 12 sierpnia
2018 r. do dnia 01 września 2021 r. włącznie został
wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle,
przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat, obejmujący
pawilon handlowy typu „DUO” nr 71 wraz z częścią działki
ewid. nr 2425/3 obr. 8 – Centrum.
12.08.2021 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2021 r.
Budżet Miasta Jasła na 2021 r.
29.01.2021 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2020 r.
Budżet Miasta Jasła na 2020 r.
23.04.2020 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2019 r.
Budżet Miasta Jasła na 2019 r.
16.11.2018 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2018 r.
Budżet Miasta Jasła na 2018 r.
30.04.2018 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2017 r.
Budżet Miasta Jasła na 2017 r.
08.02.2017 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2016 r.
Budżet Miasta Jasła na 2016 r.
07.01.2016 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2015 r.
Budżet Miasta Jasła na 2015 r.
02.02.2015 więcej
Budżet Miasta Jasła na 2014 r.
UCHWAŁA NR LV/528/2014 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 7 stycznia
2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jasła na 2014 rok
26.02.2014 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się